Ny analyse med 509 danske SMV’ere viser, at 44% af virksomhederne aktivt anvender kundedata, og at disse har 48% bedre nettoresultat pr. medarbejdere end virksomheder, der ikke anvender kundedata aktivt. Analysen påviser således et kæmpe potentiale for 56% af virksomhederne i at bruge kundedata.

Danmark har ikke dyrebare råstoffer i jorden, men vi har stor viden og enorme mængder data. Derfor er data i stigende grad råstoffet, som mange virksomheder kan skabe værdi ud fra. Kundedata er guld værd, hvis virksomhederne forstår at bruge dem på den rigtige måde. 

Analysen er baseret på en undersøgelse i forbindelse med projektet ”Datadreven kundeindsigt”. Spørgeramme er designet af CBS, DI Handel og Erhvervshusene med udgangspunkt i 21 nøje udvalgte spørgsmål om virksomhedernes arbejde med kundedata. Analyseinstituttet Wilke har på baggrund af spørgerammen gennemført 509 telefoninterviews af danske SMV’ere, som danner grundlag for analysens resultater. 

Motivation og adgang til kundedata definerer modenheden

Analysen viser, at 43,9% af virksomhederne er defineret som bevægere altså virksomheder, der både er motiveret og har adgang til kundedata. 32,7% er defineret som begyndere, hvilket er virksomheder, der hverken har motivation eller adgang/viden til kundedata. 

Dertil placerer 11,5% af virksomhederne sig i det, der kaldes beundrerne, som er virksomheder, der har motivationen på plads, men ikke har det rigtige kundedata. Afslutningsvis viser analysen at 11,8% kategoriseres som begrunderne, hvor der her er tale om virksomheder, der har det rigtige kundedata men mangler motivation for at benytte det aktivt. Det viser, at hele 56 pct. af virksomhederne endnu ikke er aktivt i gang med at bruge kundedata. 

Derudover har analysen givet indsigt i, en tendens blandt mikrovirksomhederne og fremstillingsvirksomhederne, som ofte havner i begynderne, mens de små virksomheder, mellemstore virksomheder og handelsvirksomhederne typisk havner i bevægerne.

Bevæger-virksomhederne leverer de bedste økonomiske resultater 

Udover at undersøge, hvor moden virksomhederne er i deres arbejde med kundedata, har vi analysen også set på sammenhængen ml. virksomhedernes modenhed og deres økonomiske resultater.  

Virksomheder, som betegnes begynderne leverer de dårligste regnskabstal og havde for 2020 et nettoresultat på 129.000 kr. pr. medarbejder. Begrunderne har i snit et nettoresultat på 167.000 kr. pr. medarbejder, og beundrerne har en lidt højere nettoresultat på 168.000 kr. pr. medarbejder. Bevægerne leverer de klart bedste regnskabstal med et gennemsnitligt nettoresultat på 191.000 kr. pr. medarbejder. Der er med andre ord 48% forskel på nettoresultatet pr. medarbejdere ml. begynderne og bevægerne og en tydelig gevinst i at arbejde aktivt med kundedata.

”Analysens resultater beviser med tydelighed, at virksomheder kan bruge kundedata til vækst – og at ikke alle virksomheder udnytter disse muligheder. Vi er derfor glade for, at vi med dette projekt kan bidrage til, at virksomhederne i Danmark kan skabe vækst og indtjening baseret på kundedata, som de har i forvejen”

– Professor Thomas Ritter, CBS

DOWNLOAD analysen

Klik her for at downloade hele analysen ”Brug af kundedata i danske virksomheder”

Kort om modenhedsmodellen

Modenhedsmodellen er udviklet af professor Thomas Ritter og adjunkt, phd. Carsten Lund Pedersen fra Copenhagen Business School (CBS). Modellen inddeler virksomhedernes modenhed i arbejdet med kundedata i disse fire grupper efter virksomhedernes motivationsgrad og graden til brug af kundedata.  

  • Beundrerne er virksomheder, der har motivationen til at arbejde med data, men mangler adgang til brugbare kundedata eller viden til at bruge disse. 
  • Begynderne er virksomheder, der hverken har motivationen, adgang eller viden til at arbejde med kundedata.
  • Begrunderne er virksomheder, der har adgang til kundedata, men ikke har set formålet i at bruge disse, og derfor mangler motiverende begrundelse for at komme i gang.
  • Bevægerne er virksomheder, der både er motiveret og har adgang til de rigtige kundedata og – altså er de aktiv i gang med, at anvende kundedata.

Læs mere om modenhedsmodellen på https://brugkundedata.dk/er-din-virksomhed-klar-til-at-bruge-kundedata/ eller på https://cmr.berkeley.edu/2021/04/are-you-ready-to-climb-aboard-the-data-train/

Kom i gang med at bruge kundedata og download vores rapporter

Udfyld nedenstående felter, og tilmeld dig vores nyhedsbrev. Du får adgang til vores downloads med det samme og tilsendt seneste nyt om events og downloads løbende, så du kan komme i gang med at udnytte dine kundedata til vækst.

Nyheder

Hold dig opdateret om seneste nyt i projektet, så du kan komme i gang med at udnytte din virksomheds egne kundedata- og viden.

Events

Få kompetencer til, at udnytte din virksomheds egne kundedata- og viden via vores webinarer, seminarer og konferencer.

Downloads

Få unik viden gennem vores analyser og værktøjer til, at udnytte potentialet for brugen af kundedata i din virksomhed.