Virksomheder i Danmark har adgang til data i rigelige mængder fra interne eller eksterne kilder, men bruger det ikke aktivt i deres forretning til at skabe mersalg og vækst. Det skal vi have ændret, og derfor har dette nye projekt til opgave at give hjælp og redskaber til danske SMV’er, så de kan starte deres arbejde med at finde guld i deres data.

Praktisk info

Dato og tidspunkt

01. juni 2021

kl. 13.00-14.30

Sted

Online i Zoom

Det er naturligvis en påstand, at alle virksomheder har adgang til store mængder af data, som de kan udnytte i deres forretning. Men vi lever og driver forretning i en digital verden, hvor stort set alle interaktioner og relationer efterlader et dataspor. Så udfordringen er ikke data, men evne til at bruge dem. Datadreven kundeindsigt er et 3-årigt projekt, der har til formål at få danske SMV’er i gang med at udnytte deres data til at skabe viden, indsigt og vækst.

Er din virksomhed parat?

På dette virtuelle erfa-møde vil Thomas og Carsten fra CBS fortælle om deres arbejde med danske virksomheder og deres modenhed til at bruge data, altså hvor klar en virksomhed er til at arbejde med kundedata. Modenhed udgøres af to forskellige elementer og deres indbyrdes interaktion: Parathed og fremdrift. Hør hvordan du kan bruge deres modenhedsmodel til at vurdere, hvorvidt du er klar til at bruge kundedata og hvad der skal til for at blive klar.

Mød Erik Larsen & Søn

Erik Larsen & Søn er en ni-mand stor virksomhed fra Glostrup, som leverer stålproduktløsninger til B2B- og B2C-kunder. Data giver dem mange nye indsigter, f.eks giver den bedre indblik i kunderne, men i høj grad også i dem selv. De kan se kundernes udvikling og deres egen, samt sælgerens. Sidst, men ikke mindst giver data dem et sammenligningsgrundlag kunder imellem. Hør, hvorfor og hvordan Erik Larsen & Søn startede deres mere strategiske og praktiske tilgang til at bruge data på erfamødet.


Program

13.00 Velkommen
v/ Kim Bruno-Lindby og Tevin Lac, DI Handel

13.10 Er din virksomhed parat til at bruge data?
v/ Thomas Ritter og Carsten Lund Pedersen, CBS

13.30 Erik Larsen & Søn er lige begyndt at bruge data
v/ Peter Birkmann, COO, Erik Larsen & Søn

13.45 Debat og vidensdeling deltagerne imellem

14.15 Tak for i dag


Tilmelding