SMV’erne mangler en sammenhængende strategi med kundedata

Kunden, kundedata, ledelsen, medarbejderne og økonomi/it er i alle vigtige områder i arbejdet med kundedata. Svarene fra en undersøgelse blandt SMV’erne viser desværre, at en stor del af virksomhederne mangler en sammenhængende strategi i deres arbejde med kundedata. Ledelsen er det område, som har den højeste gennemsnitsscore, mens økonomi/it har den laveste. Scorerne inden for hvert område indikerer tydeligt den manglende sammenhæng i deres kundedata strategi. 509 SMV’er er blevet telefoninterviewet vedr. deres arbejde med kundedata. De